Παρουσιάσεις

(1). Δρ. Χρήστος Τσαντήλας, πρ. Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ Δήμητρα- Επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής στην Γεωργία της Θεσσαλίας.

(2). Νίκος Ψημμένος, Greek Life Task Force, Πράσινο Ταμείο- Το πρόγραμμα Life ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στη Γεωργία.

(3). Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών -  Ελλειμματικό Νερό και διαχείριση υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.

(4). Δημήτριος Ντογκούλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Λάρισας - Παρούσα κατάσταση στη Θεσσαλία: Ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ

(5). Καθ. Θεοφάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- Πλαίσιο λειτουργίας γεωργίας ακριβείας: Παραδείγματα.

(6). Καθ. Νικόλαος Δέρκας, Αντυπρύτανης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αρδευτικά δίκτυα: Ανάγκες -  Προοπτικές.

(7). Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, Ερευνητής ΕΛΓΟ - Αζωτούχος λίπανση με συστήματα Γεωργίας ακριβείας. Αξιολόγηση πειραμάτων στη Θεσσαλία. 

(8). Γεώργιος Καρούτσος, Μετεωρολόγος, Επιστημονικό Στέλεχος 3Δ AE -  Το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού WRF.

(9). Καθ. Νικόλαος Δαλέζιος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής: Σύστημα έγκαιρων προειδοποιήσεων ακραίων φαινομένων (EXTREMES).

(10). Δημήτριος Κυπαρισσούδας, Γεωπόνος, Επιστημονικός Συνεργάτης 3Δ AE  - Agro-alert:Προστασία της Φυτικής Παραγωγής.

(11). Καθ. Νικόλαος Δαλέζιος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Ολοκληρωμένο ψηφιακό δορυφορικό σύστημα γεωργίας ακριβείας για άρδευση και λίπανση.